Tra cứu
Nghiên cứu  Công tác Đảng

Công tác Đảng

Sinh hoạt chuyên đề tháng 11, chi bộ phòng Chức Năng

Sinh hoạt chuyên đề tháng 11, chi bộ phòng Chức Năng

Nhằm gắn hoạt động sinh hoạt lý luận của Đảng với tình hình thực tiễn của cơ sở, thực hiện chuyên đề công tác tháng 11/2023, Chi bộ phòng Chức năng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tìm hiểu tình hình thực tiễn tại cơ sở, nâng cao nhận thức ...
25/11/2023