Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Chưa được phân loại » BỒ TÁT QUÁN ÂM TRONG TRUYỀN THỐNG VIỆT TỪ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO ĐẾN NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH

BỒ TÁT QUÁN ÂM TRONG TRUYỀN THỐNG VIỆT TỪ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO ĐẾN NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH

          Trong truyền thống tôn giáo tín ngưỡng người Việt, Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu hiện cho lòng từ bi và lòng nhẫn nhịn. Người Việt xưa nay từ Vua chúa, quan chức, Thương gia, Phật tử đến người thường dân tin rằng Bồ Tát Quán Thế Âm có khả giúp đỡ cứu độ cho người tín tâm được tai qua nạn khỏi, các lời nguyện được như ý.

          Bài nói chuyện về tín ngưỡng Quán Âm người Việt gồm ba phần. Phần một, điểm qua phẩm  Phổ Môn (chương 25 trong Kinh Pháp Hoa) làm nền tảng cho sự phát triển của tín ngưỡng Quán Thế Âm, làm rõ hơn hạnh nguyện của vị bồ tát nổi tiếng này. Phần hai sơ lược hai câu chuyện nổi tiếng Quán Âm Diệu Thiện và Quán Âm Thị Kính để thấy được đặc điểm về tín ngưỡng Quán Âm trong truyền thống Việt. Phần ba là điểm nhấn của bài nói chuyện nhằm tìm hiểu hình tượng tạo hình một số tượng Quán Âm tiêu biểu trong nghệ thuật truyền thống Việt từ thế kỷ 15 cuối thời Hậu Lê, qua thời Mạc, thời Trịnh Nguyễn, thời Tây Sơn, đến nhà Nguyễn. Sự phong phú của tượng Quán Âm được biểu hiện qua các loại tượng Quán Âm Tọa Sơn, Nam Hải, Quán Âm Thị Kính, Quán Âm nhiều tay và Quán Âm nghìn mắt nghìn tay. Do ảnh hưởng Phật Giáo Đại Thừa truyền từ phương Bắc, chúng ta sẽ dùng một số hình tướng Quán Thế Âm trong truyền thống Phật Giáo Trung Quốc và Nhật Bản để làm sáng tỏ và tạo thêm kiến thức hiểu biết về tên gọi và ý nghĩa về hình tượng Quán Âm trong truyền thống Việt.

 

          Tiểu sử diễn giả:

          Nguyễn Tri Ân là PGS-TS dạy ở Bates, một trường đại học nổi tiếng vùng New England, Hoa Kỳ. Ông học Thạc Sĩ ngành tôn giáo, Trường Đại học Harvard, tiến sĩ ngành lịch sử phê bình mỹ thuật Trường Đại học California Berkeley. Năm 1997, ông là người Việt Nam đầu tiên vinh dự được trợ cấp học bổng Fulbright cho nghiên cứu về các lĩnh vực nghệ thuật Phật Giáo và các tư liệu văn bia dưới sự bảo trợ của GS Hà Văn Tấn, Viện Khảo Cổ. Ông đã viết luận án về chùa Bút Tháp kết hợp nhiều lĩnh vực quan trọng về văn bia, lịch sử kiến trúc, tượng Phật, Bồ Tát, tượng các bà hoàng, tòa Cửu phẩm liên hoa. Ngoài ra ông còn nghiên cứu sự phục hưng Phật Giáo ở miền Bắc với đóng góp lớn lao của hai thiền sư Chuyết Chuyết và Minh Hành.

          Vào năm 2004, ông được Fulbright tài trợ cho nghiên cứu các hình tượng Quán Thế Âm trong truyền thống Việt. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu và công bố về chuyên đề này. Trước đó ông đã nghiên cứu về thánh tượng Quán Âm là vị Bồ Tát thờ ở Phật Viện Đông Dương vào cuối thế kỷ thứ 9. Đặc biệt đây là vị Hộ Quốc bồ tát hóa thân nữ, một hình tướng hiếm thấy trong truyền thống tạo tượng.

          Trong thời gian vể thăm Hà Nội và tham gia giảng dạy tại Đại Học Khoa Học và Nhân Văn, PGS Tri Ân sẽ có buổi nói chuyện về một vài kiến giải của ông về tín ngưỡng và nghệ thuật tạo hình của Bồ Tát Quán Âm trong truyền thống Việt cho Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

 

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer