Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Đại học chính quy » Chương trình đào tạo ĐH » Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Đồ họa năm 2015

Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Đồ họa năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình : Chương trình đào tạo trình độ đại học

Trình độ đào tạo  : Đại học

Ngành đào tạo     : Đồ họa (Printmaking)

Loại hình đào tạo: Chính qui.

(Ban hành kèm theo quyết định số 387/QĐ-ĐHMTVN ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngành đồ họa, có trình độ tư duy, nghiên cứu, sáng tác những tác phẩm đồ họa; nắm vững kỹ thuật xử lý chất liệu chuyên ngành; có kỹ năng vận dụng kiến thức mỹ thuật trong các hoạt động xã hội và giảng dạy đồ họa ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật.

1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo Cử nhân nghệ thuật ngành Đồ hoạ có thẩm mỹ, tư duy, và khả năng tự nghiên cứu, truyền đạt kiến thức chuyên ngành.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức

– Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đồ họa tạo hình, có phương pháp tư duy nghiên cứu về chuyên ngành.

– Nắm vững kỹ thuật và kiến thức thực tế chuyên ngành để sáng tác và có thể giải quyết các công việc phức tạp liên quan đến lĩnh vực đồ họa tạo hình.

– Tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực mỹ thuật để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

– Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật.

– Sinh viên tốt nghiệp có khả năng  giảng dạy đồ họa tạo hình ở các cơ sở đào tạo.

1.2.3. Kỹ năng

– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành đồ họa tạo hình trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

– Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực đồ họa tạo hình.

– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn đồ họa tạo hình để xử lý các vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

– Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật. Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường. Có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc mỹ thuật.

1.2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ mỹ thuật. Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật

– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể

– Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn mỹ thuật ở quy mô trung bình.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 5 năm
  2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 227 ĐVHT + 165 tiết Giáo dục quốc phòng-an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất.

– Cấu trúc kiến thức của chương trình

+ Khối lượng kiến thức đại cương: 66 ĐVHT + 165 tiết Giáo dục quốc

Phòng- an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất

+ Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 161 ĐVHT gồm:

Khối lượng kiến thức cơ sở: 40 ĐVHT

Khối lượng kiến thức khối nhóm chuyên ngành: 91 ĐVHT

Thực tế: 15 ĐVHT

Thi tốt nghiệp: 15 ĐVHT

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có một trong những văn  bằng như sau:

– Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

– Bằng tốt nghiệp PTTH bổ túc.

– Bằng trung học chuyên nghiệp.

– Các thí sinh phải thực hiện các bài thi tuyển sinh như sau:

Môn Hình hoạ (vẽ bằng bút chì hoặc than, thời gian 8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

Môn Bố cục (vẽ bằng bột màu, Acrylic,… trong thời gian 8 giờ liền)

Môn Ngữ văn không tổ chức thi chỉ xét tuyển. Điểm Ngữ văn được tính là điểm trung bình chung của điểm tổng kết các năm học trung học phổ thông của môn Ngữ văn.

  1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1. Sinh viên được đào tao trong thời gian 5 năm. Hai năm đầu được xem là 2 năm cơ bản về chuyên ngành, 3 năm sau là 3 năm học chuyên sâu.

5.2. Để được dự thi tốt nghiệp sinh viên phải hoàn thành tất cả các học phần qui định trong chương trình và phải đạt được điểm trung bình trở lên.

– Sinh viên có tất cả 15 ĐVHT để làm bài thi tốt nghiệp.

– Bài thi tốt nghiệp:

+ Bài thi học phần Chính trị cuối khoá.

+ Bài sáng tác tốt nghiệp thực hiện bằng 1 hoặc các chất liệu đã được đào tạo.

+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi Học phần thay thế

  1. THANG ĐIỂM: Tất cả các bài tập được tính theo thang điểm 10.
  2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

 

SỐ

TT

 

MÃ SỐ HỌC PHẦN

 

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT HỌC KỲ DỰ KIẾN
Phần

chữ

Phần

số

1. Kiến thức Giáo dục đại cương 66
1.1 Học phần bắt buộc 60
1 MTNL 401-1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 4 1
2 MTNL 401-2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 4 2
3 MTTT 402 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 3
4 MTĐC 403 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 6
5 MTĐV 404 Đường lối văn hóa-văn nghệ của Đảng CSVN 2 6
6 MTTA 405-1 Tiếng Anh 1 3 1
7 MTTA 405-2 Tiếng Anh 2 3 2
8 MTTA 405-3 Tiếng Anh 3 4 3
9 MTTH 407 Triết học đại cương 2 3
10 MTPL 409 Pháp luật đại cương và phòng chống tham nhũng 3 3
11 MTLV 411 Lịch sử Mỹ thuật Việt nam 1 4 4
12 MTLT 412 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 1 5 2
13 MTMT 413 Mỹ thuật học 1 3 5
14 MTMH 414 Mỹ học đại cương 2 3
15 MTPN 415 PP nghiên cứu khoa học 2 6
16 MTGP 451 Giải phẫu tạo hình 3 1
17 MTXG 452 Xa gần 3 2
18 MTĐH 453 Đạc họa 2 3
19 MTNM 455 Nghiên cứu Mỹ thuật cổ 2 3
20 MTĐK 456 Điêu khắc 2 3
21 MTGT 416 Giáo dục thể chất 5 1,2,3,4
22 MTQA 417 Giáo dục quốc phòng-an ninh 165t 2
1.2 Học phần tự chọn 6
23 MTVA 418 Video art 3 6
24 MTTW 423 Thiết kế Web 3 6
25 MTSD 424 Sơn dầu 3 6
26 MTSK 425 Sơn khắc 3 6
2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 161
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 40
27 ĐHHH 457 Hình họa 1 2 1
28 ĐHHH 457 Hình họa 2 3 1
29 ĐHHH 458 Hình họa 3 2 2
30 ĐHHH 458 Hình họa 4 3 2
31 ĐHHH 459 Hình họa 5 2 3
32 ĐHHH 459 Hình họa 6 3 3
33 ĐHHH 460 Hình họa 7 2 4
34 ĐHHH 460 Hình họa 8 3 4
35 ĐHHH 461 Hình họa 9 2 5
36 ĐHHH 461 Hình họa 10 3 5
37 ĐHHH 462 Hình họa 11 2 6
38 ĐHHH 462 Hình họa 12 3 6
39 ĐHCT 463-1 Cơ sở tạo hình 1 2 1
40 ĐHCT 463-2 Cơ sở tạo hình 2 2 1
41 ĐHCT 464-1 Cơ sở tạo hình 3 2 2
42 ĐHCT 464-2 Cơ sở tạo hình 4 2 2
43 MTNA 419 Nhiếp ảnh 2 5
2.2 Kiến thức ngành 91
2.2.1 Học phần bắt buộc 88
44 ĐHST 466 Sáng tác Đồ họa 1 3 3
45 ĐHST 467 Sáng tác Đồ họa 2 3 3
46 ĐHST 468 Sáng tác Đồ họa 3 4 4
47 ĐHST 469 Sáng tác Đồ họa 4 2 4
48 ĐHST 470 Sáng tác Đồ họa 5 3 5
49 ĐHST 471 Sáng tác Đồ họa 6 3 5
50 ĐHST 472 Sáng tác Đồ họa 7 3 5
51 ĐHST 473 Sáng tác Đồ họa 8 3 5
52 ĐHST 474 Sáng tác Đồ họa  9 2 5
53 ĐHST 475 Sáng tác Đồ họa 10 2 6
54 ĐHST 476 Sáng tác Đồ họa 11 3 6
55 ĐHST 477 Sáng tác Đồ họa 12 4 7
56 ĐHST 478 Sáng tác Đồ họa 13 4 7
57 ĐHST 479 Sáng tác Đồ họa 14 4 7
58 ĐHST 480 Sáng tác Đồ họa 15 4 7
59 ĐHST 481 Sáng tác Đồ họa 16 4 8
60 ĐHST 482 Sáng tác Đồ họa 17 4 8
61 ĐHST 483 Sáng tác Đồ họa 18 3 8
62 ĐHST 484 Sáng tác Đồ họa 19 3 8
63 ĐHST 485 Sáng tác Đồ họa 20 3 8
64 ĐHST 486 Sáng tác Đồ họa 21 4 9
65 ĐHST 486 Sáng tác Đồ họa 22 4 9
66 ĐHST 487 Sáng tác Đồ họa 23 4 9
67 ĐHST 487 Sáng tác Đồ họa 24 4 9
68 ĐHST 488 Sáng tác Đồ họa 25 4 9
69 ĐHST 488 Sáng tác Đồ họa 26 4 9
2.2.2 Học phần tự chọn 3
70 MTBA 489 Book Art 3 8
71 MTCQ 490 In cảm quang 3 8
2.3 Thực tập nghề nghiệp 15
72 ĐHTT 491 Thực tập 1 3 2
73 ĐHTT 492 Thực tập 2 4 4
74 ĐHTT 493 Thực tập 3 4 5
75 ĐHTT 494 Thực tập 4 4 7
2.4 Thi tốt nghiệp 15 10
76 MTCT 457 Chính trị cuối khóa 2 10
77 MTKL 458 Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế tốt nghiệp 2 10
78 ĐHST 495 Sáng tác tốt nghiệp 11 10

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lê Văn Sửu

 

Check Also

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐỒ HỌA

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer