Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Nghiên cứu » Hội thảo, tọa đàm » Hội thảo khoa học “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật”

Hội thảo khoa học “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật”

Ngày 16 tháng 9 năm 2016 đã diễn ra Hội thảo khoa học “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật”

Thời gian: 08h đến 12h

Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà D Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 42 Yết Kiêu Hà Nội.

IMG_5445PGS.TS. Lê Văn Sửu Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phát biểu đề dẫn hội thảo

IMG_5424Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Thanh Mai dẫn chương trình

IMG_5429Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến đọc tham luận “Thành tựu và hạn chế của Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5431Khách mời tham dự Hội thảo

IMG_5440Nhà báo Đào Mai Trang đọc tham luận ” Lý luận, phê bình với công chúng”

IMG_5448ThS. Nguyễn Thị Loan đọc tham luận “Nguyên nhân hạn chế của phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5450

IMG_5456

IMG_5457

IMG_5458

IMG_5462

IMG_5464

IMG_5470PGS.TS Nhà phê bình Mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo phát biểu ý kiến về lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam

IMG_5473Các khách mời tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận

IMG_5475Nhà Phê bình Mỹ thuật Nguyễn Thanh Mai đọc tham luận ” Thực trạng hoạt động của Chi hội Lý luận, phê bình mỹ thuật – Hội Mỹ thuật Việt Nam”

IMG_5478PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai đọc tham luận “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Những năm 1990 đến 2000”

IMG_5479TS. Phạm Long nêu ý kiến về thực trạng Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5480

IMG_5485Họa sĩ Lê Trọng Lân phát biểu ý kiến

IMG_5488NCS. Phạm Trung đọc tham luận ” Phê bình Mỹ thuật Việt Nam trước những khả năng và thách thức mới”

IMG_5491ThS. Vũ Huy Thông đọc tham luận ” Một giải pháp khắc phục hạn chế công tác nghiên cứu, lý luận phê bình nghệ thuật đương đại Việt Nam”

IMG_5495TS. Đặng Thị Phong Lan đọc tham luận ” Thực trạng và giải pháp cho đội ngũ Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5497TS. Ngô Tuấn Phong đọc tham luận “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Phê bình là lý luận mỹ thuật đối với các nghệ sĩ – Góc nhìn từ công tác đào tạo”

IMG_5500Họa sĩ Đặng Thị Khuê phát biểu ý kiến trong hội thảo

IMG_5501PGS.TS Lê Văn Sửu Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổng kết hội thảo

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer