Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Hợp tác quốc tế » TRAO ĐỔI SINH VIÊN GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT BREMEN, CHLB ĐỨC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2016-2017 TRONG KHUÔN KHỔ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS+

TRAO ĐỔI SINH VIÊN GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT BREMEN, CHLB ĐỨC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2016-2017 TRONG KHUÔN KHỔ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS+

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Nghệ thuật Bremen, CHLB Đức với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2016-2017 trong khuôn khổ của chương trình Erasmus+, hai bên sẽ tiến hành việc trao đổi sinh viên trong học kỳ I gồm:

– 03 sinh viên của Trường Bremen sẽ sang học tập tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 01/9/2016 đến ngày 15/1/2017.

– 03 sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2 Hội họa, 1 Đồ họa) sẽ sang học tại Trường Đại học Nghệ thuật Bremen từ 01/10/2016 đến ngày 12/2/2017.

Các kết quả học tập của sinh viên tại trường đối tác sẽ được hai trường đánh giá năng lực học tập và chấp nhận thay thế cho học phần chuyên môn của trường cử sinh viên trao đổi trong thời gian học tại trường đối tác. Sinh viên trao đổi được phép tham gia vào các hoạt động chung của sinh viên trường tiếp nhận.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Check Also

BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NỮ HỌA SĨ CANADA – RENÉE NAULT

         Ngày 07 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã …

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer