Thứ Ba , 3 Tháng Tám 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Khảo thí » Thông báo » Kê hoạch tổ chức thi lại các môn lý thuyết học kỳ I năm học 2016-2017

Kê hoạch tổ chức thi lại các môn lý thuyết học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Sinh viên  Đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và Cao đẳng chính quy.

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2016- 2017 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) xin gửi thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy của trường kế hoạch thi lại cụ thể như sau:

 1. Đối tượng thi lại
 • Sinh viên có điểm kết thúc học phần dưới 5.0;
 • Sinh viên có đủ điều kiện dự thi chính đáng nhưng bỏ thi không có lý do;
 • Sinh viên có đủ điều kiện dự thi chính đáng nhưng xin hoãn thi.
 1. Thời gian nộp lệ phí và đăng ký thi lại.
 • Thời gian nộp lệ phí và đăng ký thi lại: 9h sáng thứ 4  Ngày 8 / 2 /2017
 • Sinh viên làm thủ tục đăng ký thi lại tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (phòng 505 nhà D) và mang phiếu đăng ký thi lại xuống phòng Tài vụ để nộp lệ phí.
 • Sau khi nộp lệ phí xong, thí sinh photo phiếu đăng ký thi lại làm 2 bản, 1 bản giữ lại và một bản gốc nộp lại phòng Khảo thí.
 • Những sinh viên không đến đăng ký thi lại, không nộp lệ phí sẽ không được tham gia kỳ thi lại chung do nhà trường tổ chức, coi như bỏ thi và sẽ phải học lại theo quy định.
 1. Kinh phí thi lại:
 • Kinh phí thi lại: 200.000 đồng/môn (theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường)
 1. Thời gian, địa điểm thi lại.

Thời gian dự kiến thi lại sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật ngày 17 và 18 tháng  2 năm 2017 , giờ thi và phòng thi chúng tôi sẽ đăng trực tiếp trên Website của trường https://mythuatvietnam.edu.vn và Bảng tin Phòng khảo thí (Nhà B Hội họa).

 1. Danh sách sinh viên thi lại: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho mình Những sinh viên thi lại phải thường xuyên xem thông tin lịch thi lại tại bảng tin Phòng Khảo thí (Nhà B Hội họa) bên cạnh phòng Đào tạo, để tránh trường hợp không biết lịch thi.  Nếu đăng ký thi lại nhưng bỏ thi thì phải học lại theo quy định chung.

    6. Danh sách những môn thi lại

 

STT Môn thi
1 Những Nguyên lý CBCN Mác Lênin 1
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh ( năm 2+ năm 3)
3 Mỹ học Đại cương
4 Đường lối CM Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Giáo dục học đại cương
6 Giáo dục thể chất 1
7 Pháp luật đại cương và Phòng chống Tham nhũng
8 Vẽ kỹ thuật
9 Tiếng Pháp CN
10 Giải phẫu
11 Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng CSVN
12 Phương pháp Nghiên cứu khoa học
              

 

                                    Trưởng Phòng KT và ĐBCLGD
                 

 

 

 

                                                                            Đào Quốc Huy

Check Also

THÔNG BÁO SỐ 3

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xin thông báo để làm thủ tục nhập …

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer