LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Ngày 11/7/2022Tập trung 8h30       LÀM THỦ TỤC DỰ THI CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Ngày 12/7/2022Tập trung 7h00– Thí sinh thi ngành Hội hoạĐồ hoạ thi môn BỐ CỤC (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn tr­ưa)- Thí sinh thi ngành Điêu khắc thi môn PHÙ ĐIÊU (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn tr­ưa)
Ngày 13/7/2022Sáng tập trung 7h00 Chiều tập trung 13h00– Thí sinh thi ngành Hội hoạĐồ hoạ thi môn HÌNH HỌA (Thời gian 8 tiết)- Thí sinh thi ngành Điêu khắc thi môn TƯỢNG TRÒN (Thời gian 8 tiết)
Ngày 14/7/2022Sáng tập trung 7h00 Chiều tập trung 13h00– Thí sinh thi ngành Thiết kế đồ hoạSư­ phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật thi môn HÌNH HỌA (Thời gian 8 tiết)
Ngày 15/7/2022Tập trung 7h00– Thí sinh thi ngành Thiết kế đồ hoạ thi môn TRANG TRÍ (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn trưa)- Thí sinh thi ngành Sư­ phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật thi môn BỐ CỤC (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn trưa)

Thông tin liên quan