Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Tin tức - Sự kiện » LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

LCH TRÌNH KHO SÁT CHÍNH THC

CA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

 

Thời gian: Từ Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 đến Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

  Địa điểm: Tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

 

Thời gian Hoạt động Thành phần Đoàn Địa điểm

làm việc

Thứ Ba
ngày
10/10
NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT    
8h00 – 10h00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: TC-CB, HC-QT, T Vụ, QLKH&HTQT, CTCT&QLSV, ĐT, KT&ĐBCLGD, TT ST&PT NTTH, Tạp chí NCMT, TT-TV, KTX, Viện MT làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D
10h00 – 11h30 Khai mạc ĐGN (Chương trình chi tiết kèm theo) Cả Đoàn ĐGN Hội trường tầng 3 Nhà A
11h30 – 13h30 Nghỉ trưa    
13h30 – 17h00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: TC-CB, HC-QT, T Vụ, QLKH&HTQT, CTCT&QLSV, ĐT, KT&ĐBCLGD, TT ST&PT NTTH, Tạp chí NCMT, TT-TV, KTX, Viện MT làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D
17h00-17h30 Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

 

Thứ Tư
ngày
11/10
NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI    
8h00 – 8h30 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: TC-CB, HC-QT, T Vụ, QLKH&HTQT, CTCT&QLSV, ĐT, KT&ĐBCLGD, TT ST&PT NTTH, Tạp chí NCMT, TT-TV, KTX, Viện MT làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D
8h30 – 9h30 Phỏng vấn Nhóm Cựu học viên cao học  Nhóm 1 Phòng phỏng vấn 3 Tầng 2 Nhà F
Phỏng vấn Nhóm Cựu người học hệ đại học chính quy  Nhóm 2 Phòng phỏng vấn 2 Tầng 2 Nhà F
Phỏng vấn Nhóm học viên cao học Nhóm 3 Phòng phỏng vấn 1 Tầng 2 Nhà F
9h30 – 9h45 Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn     
9h45 – 10h45 Phỏng vấn Nhóm lãnh đạo các khoa, trung tâm, tạp chí, bộ môn trực thuộc khoa & Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, phó Bí thư Đoàn thanh niên, Văn phòng Đảng ủy. Nhóm 1 Phòng phỏng vấn 3 Tầng 2 Nhà F
 Phỏng vấn Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên Nhóm 2 Phòng phỏng vấn 2 Tầng 2 Nhà F
Phỏng vấn Nhóm sinh viên đại học chính quy Nhóm 3 Phòng phỏng vấn 1 Tầng 2 Nhà F
10h45 – 12h00 Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn Cả Đoàn ĐGN  
12h00 – 13h30 Nghỉ trưa    
13h30 – 15h00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: TC-CB, HC-QT, T Vụ, QLKH&HTQT, CTCT&QLSV, ĐT, KT&ĐBCLGD, TT ST&PT NTTH, Tạp chí NCMT, TT-TV, KTX, Viện MT làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D
15h00 -16h00 Phỏng vấn Nhóm Nhà tuyển dụng Nhóm 1 Phòng phỏng vấn 3 Tầng 2 Nhà F
Phỏng vấn Nhóm giảng viên Nhóm 2 Phòng phỏng vấn 2 Tầng 2 Nhà F
16h00 – 16h15 Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn     
16h15 -17h15 Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá. Cả Đoàn ĐGN Phòng phỏng vấn 3 Tầng 2 Nhà F
17h15 -17h30 Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).    
Thứ Năm

ngày 12/10

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA    
 

8h00 – 9h30

 

Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế; các cơ sở vật chất khác của Trường Nhóm 1 Trường ĐHMTVN
Thăm xưởng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu của Trường Nhóm 2 Trường ĐHMTVN
Dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu Nhóm 3 Trường ĐHMTVN
9h30 – 12h00  

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: TC-CB, HC-QT, T Vụ, QLKH&HTQT, CTCT&QLSV, ĐT, KT&ĐBCLGD, TT ST&PT NTTH, Tạp chí NCMT, TT-TV, KTX, Viện MT làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

 

 

Cả đoàn ĐGN Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D

 

12h00 – 13h30 Nghỉ trưa    
13h30 – 16h00  

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: TC-CB, HC-QT, T Vụ, QLKH&HTQT, CTCT&QLSV, ĐT, KT&ĐBCLGD, TT ST&PT NTTH, Tạp chí NCMT, TT-TV, KTX, Viện MT làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

 

 

Cả đoàn ĐGN  Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D

 

 16h00 – 17h00 Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ. Cả đoàn ĐGN Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D

 

17h00 – 17h30  

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

 

20h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
Thứ Sáu

 ngày 13/10

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ    
8h00 – 9h30 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
9h30 – 12h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN
12h00 – 13h30 Nghỉ trưa    
13h30 – 16h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
16h00 – 17h00  Làm việc với Lãnh đạo trường ĐH Mỹ thuật VN (nếu cần) Trưởng đoàn, GĐ TTKĐCLGD Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D
20h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
Thứ Bảy

ngày 14/10

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM    
8h00 – 9h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ Cả Đoàn ĐGN Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D
9h00 – 10h00 Làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Mỹ thuật VN Trưởng đoàn, Giám đốc TTKĐCLGD Phòng LV của Đoàn ĐGN tại tầng 2 Nhà D
10h00 – 11h30 Bế mạc, ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Mỹ thuật VN, chụp ảnh lưu niệm (Chương trình chi tiết đính kèm). Cả Đoàn ĐGN; TTKĐCLGD; Tr. ĐH MTVN;

& Khách mời

Hội trường tầng 3

Nhà A

 

 

 

 

 

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer