Thứ Tư , 4 Tháng Tám 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Khảo thí » Thông báo » THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN

NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I

Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi
Sáng 12/11/2016 Đường lối CM Đảng CSVN HH-K57AB, TKĐH-K5, ĐH-K57, ĐK-K57,

SPMT-K16, LL-K14

8h (Ca 1) Phòng 101 nhà C

 

12/11/2016 Giáo dục học

 

 

SP – K17   8h(Ca 1) Phòng  202 nhà C

 

12/11/2016 Giáo dục học đại cương ĐH-K57, ĐK-K57,

LL-K14

10h (Ca 2) Phòng  101 nhà C

 

12/11/2016 Vẽ kỹ thuật TKĐH-K5 10h (Ca 2) Phòng  202 nhà C

 

 

Check Also

Thông báo số 3 – Về việc tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer