Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Tuyển sinh » Thông báo tuyển sinh » THÔNG BÁO Về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016

THÔNG BÁO Về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016

Để tạo điều kiện cho các thí sinh có cơ hội thi tuyển sinh năm 2016, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xin thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học hệ chính quy đến hết ngày 17 tháng 06 năm 2016.

 

                          HIỆU TRƯỞNG

                                 (đã ký)

                            Lê Văn Sửu

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer