Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Tuyển sinh » Thông báo tuyển sinh » THÔNG BÁO Về việc mở lớp Bổ sung kiến thức năm 2017

THÔNG BÁO Về việc mở lớp Bổ sung kiến thức năm 2017

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức cho chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc), trước khi tuyển sinh cao học năm 2017 như sau:

  1. Điều kiện tham gia:

– Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Sư phạm Mỹ thuật, Đồ họa (đối với thí sinh thi Hội họa), Hội họa (đối với thí sinh thi Đồ họa).

– Tốt nghiệp đại học không chính quy (hình thức vừa học vừa làm – tại chức, chuyên tu cũ) ngành Hội họa, Đồ họa, Sư phạm Mỹ thuật.

– Tốt nghiệp đại học chính quy thuộc chuyên ngành gần với ngành Hội họa, Đồ họa.

  1. Các môn bổ sung kiến thức gồm:

– Hình họa, Bố cục – Chất liệu (Lụa, Sơn dầu, Sơn mài) – đối với thí sinh thi Hội họa

– Hình họa, Bố cục – Chất liệu ( Khắc gỗ, In đá, In kẽm) đối với thí sinh thi Đồ họa

  1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– 1 sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản

– 1 đơn xin học

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng

– 4 ảnh 3×4

  1. Thời gian đăng ký hồ sơ:

Từ ngày 1/04/2017 đến ngày 30/04/2017.

  1. Thời gian tập trung học:

Từ ngày 04/5/2017 đến ngày 05/8/2017.

  1. Địa điểm:

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 04-38.263861.

 Nơi nhận:

–      – Lưu VT, ĐT, D.3.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Lê Văn Sửu

Check Also

Thông báo về việc lùi thời hạn thu hồ sơ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer