Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Tuyển sinh » THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017

Tên đơn vị: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Giang Nguyệt Ánh
  2. Nguyễn Hữu Đức
  3. Trần Quang Dũng

Số điện thoại:       04.38263861

Fax:                      04.38226418

Email:                  pdt.fineart08@gmail.com

Địa chỉ website của đơn vị: vnufa.edu.vn

Check Also

Thông báo về việc lùi thời hạn thu hồ sơ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer